Prof. Dr. Herbert Schneckenburger

Functions

Institut für angewandte Forschungin Facility Forschung & Transfer
Ansprechpartner Forschungsfeld Biophotonikin Facility Forschung & Transfer
Leiter des IAFin Facility Institut für Angewandte Forschung (IAF)
Projektsprecherin Facility Zentrum für angewandte Forschung (ZAFH)

Prof. Dr. Herbert Schneckenburger

+49 7361 576-3401
G1 2.11