Information for Ukrainian Students, Scholars & Professionals

Welcome to East-Wuerttemberg, Welcome to Aalen University!


The following service centers of Aalen University will gladly advise you

 • International Relations Office – How can I become a student at a German university?
 • Language Center – What language requirements do I need in order to study?
 • Central Student Advisory Service – What can I study in Aalen and what fits me?
 • Welcome Center Ostwürttemberg – How can I settle down in the Region in order to Work?

We will take the time to advise individually, analyze your situation, previous knowledge, abilities, and interests and together, we will work out which steps you need to take next.

If you are a student, we can advise you with respect to applications and language skills, compare study programmes, inform about general course contents, and jointly prepare the decision for the right study programme.

If you are a scholar, we can guide you with respect to research and funding opportunities.

If you are a professional, we can guide you with respect to the steps to take and which organizations to contact to settle down and work in the region of East Wuerttemberg.

The advising can take place in German, English or Russian.


More information about studying, assistance offers and funding opportunities


Advising and Appointment Scheduling

The International Relations Office in the International Center,
Tel. 07361 / 576 – 1701, Email aaa@hs-aalen.de

The Language Center in the International Center,
Tel. 07361 / 576 – 1710, Email sprachenzentrum@hs-aalen.de

The Info Point of the Central Student Advisory Service,
Tel. 07361 / 576 – 1000, Email studienberatung@hs-aalen.de

The Welcome Center Ostwürttemberg


Інформація для українських струдентів, науковців та професіоналів

Ласкаво просимо до Оствюртембергу, ласкаво просимо до закладу вищої освіти в Аалені!

Наведені нижче сервісні центри Ааленського ЗВО з радістю проконсультують вас

 • Міжнародний офіс - Як мені стати студентом німецького університету чи ЗВО?
 • Центр вивчення іноземних мов – На якому рівні мені потрібно знати німецьку, щоб навчатися в Німеччині?
 • Центральна консультативна служба для студентів - Що я можу вивчати в Аалені і що мені підходить?
 • Welcome Center Оствюртемберг – Як я можу влаштуватися і працювати в регіоні?

Ми знайдемо час для індивідуальної консультації, аналізуємо Вашу ситуацію, Ваші знання, навички та інтереси та разом з Вами визначаємо, які кроки Ви можете зробити далі.

Якщо Ви вже студент, ми можемо проконсультувати вас щодо подання документів та потрібних мовних навичок, порівняти курси, надати інформацію про загальний зміст освіти та допомогти Вам вибрати підходящий факультет та спеціальність.

Якщо ви науковець, ми можемо поінформувати вас про можливості дослідженнь та їх фінансування.

Якщо ви вже професіонал, ми можемо порадити вам, які кроки вам слід зробити та до яких організацій вам слід звернутися, щоб оселитися та працювати в регіоні Оствюртемберг.

Консультація може проходити німецькою, англійською або російською мовами.


Додаткова інформація про навчання, підтримку та можливості фінансування


Консультації та запис на прийом

Das Akademische Auslandsamt im International Center der Hochschule Aalen
(Міжнародний офіс у Міжнародному центрі Ааленського ЗВО)
Tel. 07361 / 576 - 1701, E-Mail aaa@hs-aalen.de

Das Sprachenzentrum im International Center der Hochschule Aalen,
(Центр вивчення іноземних мов)
Tel. 07361 / 576 - 1710, E-Mail sprachenzentrum@hs-aalen.de

Der Info Point der Zentralen Studienberatung,
(Інформаційний пункт Центральної консультітивної служби для студентів)
Tel. 07361 / 576 - 1000, Email studienberatung@hs-aalen.de

Das Welcome Center Ostwürttemberg (Welcome Center Оствюртемберг)

 • Beratung für internationale Fachkräfte
  (Консультаціі для міжнародних професіоналів)
  Tel. 07361 / 576 - 1705, E-Mail daniela.todorovic@hs-aalen.de
 • Beratung für internationale Studierende & Absolventen
  (Консультаціі для міжнародних студентів та випускників)
  Tel. 07361 / 576 - 1708, E-Mail lola.bulut@hs-aalen.de
 • Beratung für Gastwissenschaftler
  (Консультаціі для науковців)
  Tel. 07361 / 576 - 1700, E-Mail pascal.cromm@hs-aalen.de